Spelregels voor het gebruik van de Beeldbank

Wilt u het ware Zeeland laten zien? In deze DNA-Beeldbank vindt u honderden foto's die de diversiteit van onze provincie tonen. De foto's kunt u gratis gebruiken als u Zeeland wil promoten. Dat kunnen allerlei uiteenlopende uitingen zijn die Zeeland in een positief daglicht stellen. Denk aan de website van een camping, die laat zien wat er in de omgeving te beleven is. Of een folder die u als ondernemer gebruikt om te tonen dat je in Zeeland prima kunt wonen en werken. U kunt de beelden ook gebruiken als wanddecoratie, of in een presentatie. Het gaat er om dat u de foto's gebruikt om de kwaliteiten van Zeeland te laten zien.

Om aan bezoekers duidelijk te maken wat de bedoeling is van de beeldbank, en wat wel en niet mag, zijn de regels op een rij gezet in algemene voorwaarden voor uploaden en de algemene voorwaarden voor downloaden. Hieronder zetten we vast wat spelregels op een rij.

  • Vermeld de naam van de bron en de fotograaf als u foto's gebruikt. Doe dat op de volgende manier: onder vermelding van "foto (c) [naam fotograaf] voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl". Bijvoorbeeld: foto Mieneke Wouters voor DNA-beeldbank op www.laatzeelandzien.nl.
  • De foto's in de DNA-Beeldbank zijn niet bedoeld voor uitingen die Zeeland in een slecht daglicht plaatsen. Provincie Zeeland staat in elk geval geen gebruik van de foto's toe, indien deze in verband worden gebracht met o.a. drugs, soa's, pornografie, pedofilie, geweld en vandalisme.
  • Foto's mogen ook niet gebruikt worden voor politieke en andere ideële doeleinden. U kunt de foto's dus niet plaatsen in een folder die leden wil werven voor een politieke partij, of gebruiken op de website van een actiecomité dat zich bijvoorbeeld inzet voor of tegen het afschieten van damherten.
  • Redactioneel-commercieel gebruik is toegestaan mits is voldaan is aan artikel 4.2 van de algemene voorwaarden voor downloaden. Stel: u maakt een folder voor een vergaderarrangement aan de Zeeuwse stranden. U vindt op de DNA-Beeldbank een foto van vlotte mensen op een strandtent. Die foto's kunt u zonder bezwaar gebruiken. U mag de foto echter niet gebruiken in een folder om een arrangement aan de Noord-Hollandse kust aan te prijzen. Evenmin is het toegestaan om de foto te gebruiken voor een algemene advertentie voor uw organisatie, waarin geen Zeeuwse bestemming wordt genoemd of waarin de samenhang met Zeeland niet te vinden is. Het gebruik moet immers Zeeland ten goed komen.
  • Evenmin mag u de foto's gebruiken als merchandise. Dat zijn bijvoorbeeld gadgets als T-shirts, luciferdoosjes en balpennen die u verkoopt of weggeeft. In dat geval is het raadzaam om contact op te nemen met de auteursrechthebbende. Bij elke foto vindt u de contactgegevens van de fotograaf.
  • Het is niet toegestaan het Beeld op grote en/of bedrijfsmatige schaal in publicaties op te nemen.
    We weten dat niet ieder gebruik van de foto's in de praktijk is te voorzien. Daarom geeft artikel 4.6 een kanttekening bij het gebruik, waarmee we aangeven dat het gebruik van foto's uit de beeldbank 'fair' moet zijn. Als u op flinke schaal gebruik maakt van een foto, op een manier waarvoor normaal gesproken de fotograaf een degelijke vergoeding zou krijgen, dan is dat niet aan te merken als 'fair use'.
    Bijvoorbeeld: u downloadt een foto uit de DNA Beeldbank voor een nieuwsbrief en plaatst deze bij een artikel dat laat zien dat je in de nazomer kunt genieten van cultuur in Zeeland. Daar is niets op tegen. Als u besluit om een landelijke abri-campagne te lanceren met gebruik van dezelfde foto, is dat niet gepast. Het gebruik van de foto vindt nu zo prominent en grootschalig plaats dat een vergoeding voor de maker van de foto vereist zou zijn. Hetzelfde geldt voor gebruik in reisgidsen die tegen betaling aan het publiek worden verstrekt.

Als u vragen heeft over specifieke kwesties, dan kunt u die altijd even voorleggen aan de beheerders van de Beeldbank.