Website DNA Beeldbank en Privacy

Deze website kunt u anoniem raadplegen. De provincie Zeeland verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website.

Persoonsgegevens

Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (o.a. aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de provincie Zeeland om haar website te verbeteren. Als u een formulier op onze website invult, worden uw naam, e-mailadres, en eventueel uw adres en telefoonnummer verstuurd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden of u toegang te geven tot onderdelen van de website (gebruikersaccounts).

De website DNA Beeldbank plaatst een 'cookie' op uw computer, een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. In deze 'cookie' worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidorganisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via Internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33).

Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.